Om Teater Inc/Kontakt

Föreställningen TRANSFORMATION spelade i
Caroli kyrka 2 – 31 maj.
Teater Inc kommer tillbaka med fler spännande projekt.
Läs Skånska Dagbladets artikel:
linje_vit
Kontakt Teater Inc
Telefon: 040-17 00 00
Biljetter: kulturcentralen.nu eller 040-10 30 20
 linje_vit

Teater Inc producerar projekt om vår samtid, lokalt och nationellt. Genom föreställningar som är både publikt och konstnärligt intressanta vill vi försöka berätta den egna nutidshistorien. Vi verkar i Malmö, en komplex stad med många kulturer, religioner, språk och normer. Under våren 2015  sätter vi upp Transformation, en dagsaktuell  poetisk berättelse om att inte passa in.

Teater inc bedriver ingen kontinuerlig verksamhet. Vi är en ideell förening med en styrelse bestående av bland annat jurister, eventarrangörer, kulturpedagoger och representanter från näringsliv, folkbildning och skolvärlden. I vår konstnärliga styrgrupp sitter erfarna konstnärer inom musik, teater, dans och text.